Przygotowanie pliku do druku

W technologii cyfrowej drukujemy bezpośrednio z pliku. Najlepszy do druku będzie więc format PDF, jednak poradzimy sobie także z plikami z rozszerzeniem JPG, CDR, TIF, PSD.

 

Wymagania:

 

– Format docelowy (skala 1:1), w rozdzielczości 300dpi

– Wszystkie elementy muszą być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK 

– Plik powinien być spłaszczony – nie powinien zawierać warstw, kanałów, itp.

– Wszystkie teksty zamienione na krzywe.

– Projekt powinien posiadać spady – po 2mm z każdej strony

 

 Projekt powinien zawierać:

 

– SPADY (3mm), czyli grafika wyciągnięta poza obszar netto pracy (pracy po docięciu). Spad gwarantuje, że po przycięciu pracy obszar zadruku będzie dochodził do samej krawędzi pracy. Dodatkowo teksty lub grafika powinny być oddalone od linii cięcia – umieszczone zbyt blisko mogą zostać ścięte.

– SZNYTY/PASERY, czyli punkty wyznaczające linie cięcia. Są to znaki w postaci cienkiej kreski poza formatem netto pracy, pokazujący w którym miejscu ma być przycięta praca.

– OZNACZENIA ZGINANIA/BIGOWANIA (jeśli praca będzie bigowana), czyli punkty wyznaczające linię gięcia, umieszczone poza formatem netto pracy. Umożliwiają właściwe, zgodne z założeniem projekty wykończenie pracy.

Prace wielostronicowe powinny być zapisane w jednym pliku (zawierającym wszystkie strony, także puste).
Należy pamiętać także, że liczba stron w pracach do oprawy zeszytowej musi być podzielna przez 4, a do oprawy klejonej – przez 2.